Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Uithoorn

Onderwijs

We willen met ons onderwijs bereiken dat alle kinderen zich optimaal ontwikkelen. De basis hiervoor is dat kinderen zich prettig voelen op onze scholen. Wij doen er daarom alles aan om een sociaal veilige leeromgeving te creëren. Onze uitgangspunten hiervoor zijn onze interconfessionele, pedagogische en didactische visie. Zij sluiten bij elkaar aan en vormen samen onze identiteit. Identiteit is een dynamisch proces. We vinden het dan ook belangrijk hierover met elkaar in gesprek te blijven.

Interconfessionele identiteit

Wat wij als waardevol zien, vinden wij terug in de Bijbel; zorg voor elkaar, tolerantie en solidariteit. Op deze manier inspireert onze interconfessionele identiteit ons in de omgang met elkaar binnen de scholen. Het zorgt voor een goede en veilige sfeer op scholen, en bereidt onze leerlingen voor om goed met elkaar te kunnen samenleven in de huidige maatschappij.